5 utrolig gode grunner for å skrive DAGBOK

Dagbok-skriving er et av de viktigste verktøyene du kan bruke for å styrke og utvikle intuisjonen. Intuisjonen er subtil og går veldig stille i dørene. Det er derfor essensielt å synliggjøre denne subtile kommunikasjonen gjennom å skrive dagbok. Du lærer deg hvilke kanal intuisjonen snakker til deg gjennom; om det er visjoner, verbalt, følelsesmessig eller andre måter. Alle har et unikt forhold til sin intuisjon, og ingen andre enn du kan vite hvordan dere samspiller. Andre kan inspirere deg og åpne opp nye dører, men bare du vet eksakt hvordan. Gjennom dagbok-skriving vil det være lettere for deg å gjenkjenne intuisjonens og dens språk. 

Mange ganger er det vanskelig å skille hva som er ego-stemmen og hva som er sjels-stemmen (intuisjonen). Når du skriver dagbok vil det være mye lettere for deg å kunne referere tilbake til intuitive impulser du har hatt når du har dem nedskrevet. Kanskje drømmer du om en krangel mellom deg og moren din hvor du blir gitt en nøkkel i drømmen til hvordan du kan løse krangelen. Du skriver det ned og det gjør at du integrerer drømmen. Du kan dermed lettere ta i bruk råd og veiledning fra drømmen. Kanskje handlet du ikke på rådet og konsekvensen ble som fryktet. Dette er en viktig måte å lære på – gjennom kontraster.

For mange er det utfordrende å skrive dagbok. Det å skrive tanker og følelser ned bringer frem dårlige minner om skriving fra da når de gikk på barneskolen. Å skrive dagbok kan løsne på dette, og det er ikke bare EN måte å skrive dagbok på. Det er kun fantasien som setter grenser her.

Her er 5 gode grunner for å skrive dagbok.

1. Du kan skrive ned ordtak som inspirerer deg, eller du kan skrive en takknemlighets-dagbok. Dette er ting som løfter humøret ditt og gir deg positivitet. Å løfte humøret gjennom å skrive dagbok dedikert og konsekvent gjør at du løfter frekvensen din. Jo letter du er til sinns jo mer åpen er du for å kunne motta intuitive impulser. Har du mye frykt i deg så vil det være for lite “rom” for at intuisjonen skal kunne nå deg.

2. Når du skriver dagbok kan du bruke den til å avsløre personlige mønster som holder deg tilbake fra å være mer i kontakt med intuisjonen. Du skriver hvordan du føler deg i møte med ulike situasjoner og mennesker. En dokumentarisk dagbok som beskriver ditt møte med din dag og det den inneholder. Etterhvert vil du kunne se mønster som dukker opp. For eksempel du har skrevet ned dine umiddelbare tanker og følelser rundt en mulig kjæreste. Du ser at han har likhetstrekk med tidligere kjærester og du avslører et mønster som har holdt deg fanget i dårlige forhold. Når du ser hva din rolle i dette mønsteret er gjennom å skrive dagbok, så vil du lettere kunne bryte dette mønsteret. Du kan på denne måten bli oppmerksom på å fjerne “blindspots”.

3. I dagboken kan du skrive om tolkninger av dyr, planter eller andre ting du ser i naturen, i drømmene dine eller som visjoner. På denne måten bygger du opp en egen forståelse av symboler. En slange tolkes av noen til å være et dårlig omen. Det kan være at fortolkningen er kulturelt betinget noe som ikke har noe med ditt personlig forhold til slange. Skriv ned symbol betydningen, hvordan det får deg til å føle og hendelser du kan linke opp mot symbolet. Du bygger opp et symbolregister som gjør det lettere for intuisjonen å nå deg. Dersom slange for deg handler om å ta et nytt valg, utenfor det du vanligvis gjør, så vil intuisjonen sende deg bilder av slanger som gjør at du har et annet utgangspunkt for å ta valget.

4. Å skrive dagbok er en kreativ portal. La pennen flyte på papiret uten å sensurere deg selv. La alle intuitive impulser få en beskrivelse, en følelse og et symbol. Skriv om hvordan livet ditt er når du har en sterk intuisjon. Sinnet kan ikke skille mellom hva som er fysisk virkelig og hva som er en fantasert virkelighet. Det du fantaserer om vil etterhvert komme til live i  den fysiske verden. Mye forskning viser at økt kreativitet gjør også at du blir bedre på å løse problemer.  Kreativitet og intuisjon er som et tvillingpar – de er uadskillelige. 

5. Den beste måten å både finne og styrke tillit til intuisjonen på er gjennom å skrive dagbok. Alt du skriver vil du kunne referere tilbake til å se at når du tar valg basert på intuisjonen så ordner det seg, og motsatt om du går mot intuisjonen. På denne måten vil det være lettere for deg å vite at du kan ha full tillit til din intuisjon.

Det er essensielt å skrive med penn og papir, eller fargeblyanter. Pass på å ha en vakker bok med blanke ark som inspirerer deg. Bruk 5-10 minutter hver dag og skap en hyggelig stund for deg selv og din intuisjon. 

Del med meg din erfaring med å skrive dagbok i relasjon til intuisjon. Har du en konkret hendelse som ga deg en aha-opplevelse gjennom å skrive dagbok?

 

________________________________

Last ned “11 tegn på at du er intuitiv” og bli inspirert til å forstå intuisjonen din fra flere vinkler. Klikk på bilde under.

11 tegn på at du er intuitiv

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s