Hva er Kundalini Yoga

Kundalini Yoga er en yogaform som har utviklet seg gjennom flere tusen år. Det er en yogaform som jobber helhetlig, direkte og raskt.

A well-taught Kundalini Yoga class leaves you feeling like you’ve gone to therapy, had an awesome workout in the gym, made it to your yoga mat and enjoyed a fun singing session with friends. The purpose of Kundalini Yoga is to provide a modality by which people can achieve their maximum creative potential, free themselves from Karma (the lasting effects of past actions) and realize their life purpose. It’s like being given the secret code to always winning a blue ribbon, along with a get-out-of-jail-free card, at which point you gleefully fire your Life Coach because now you know more than he does.”  Lisa Fierer

Kundalini Yoga kan hjelpe deg til å finne indre ro, få bedre søvn, bedre helse og gjennom en jevnlig praksis vil Kundalini Yoga gi deg mer flyt i livet. Du havner på rett sted til rett tid, og du opplever at alt det du trenger kommer til deg.

I Kundalini Yoga jobber vi med å styrke nervesystemet og balansere kjertelsystemet. Både sinnet (tankene våre), nervesystemet, hormonsystemet og våre energetiske systemer trenger stadig å balanseres og styrkes. Disse systemene er kommunikasjonskanaler kroppen bruker for å kunne håndtere hverdagen. o

Med et styrket nervesystem vil du kunne håndtere stress på en helt ny måte. Stress er en av de største «folkesykdommen» i vesten idag. Det er i hovedsak tankene våre som skaper stress. Derfor er det viktig med et styrket nervesystem fordi det innvirker på tankestrukturer og tankestrukturer påvirker nervesystemet. Meditasjon og bevisst pust er en måte å endre på tankemønster som skaper stress. Dette er elementer du vil finne i hver Kundalini Yoga klasse du kommer til.

Kjertelsystemet vårt styrer helsen vår og påvirker nervesystemet og nervesystemet påvirker kjertelsystemet. Kroppene våre er komplekse og det ene utelukker aldri det andre i forhold til de ulike kommunikasjonskanalene som kroppen har.

Kundalini Yoga jobber på alle nivå og det er derfor du etter en Kundalini Yoga time vil føle på indre ro, balanse, bedre helse og du vil oppleve at hverdagen er mer i flyt. Når du gjennom Kundalini Yoga skreller av lag på lag med gamle tankemønster vil du oppleve at du våkner mer til ditt eget liv, din egen sannhet og hva som er mest rett for deg i din hverdag.

yoga-for-all

Kundalini Yoga er en retning innen yoga som fremmer bevisstheten. Gjennom å praktisere Kundalini Yoga vil du våkne mer og mer til deg selv, du vil bli mer og mer klar over hva som er bra for deg og hva som ikke er bra for deg. Det kan handle om alt fra maten du spiser, til menneskene du omgir deg med, jobben din og livet generellt. Gjennom økt bevissthet vil du komme i kontakt med det som er sant for deg. Kundalini Yoga gjør dette for deg gjennom fysiske øvelser, gjennom meditasjonene, pusten og lydvibrasjoner (mantraer).

Kundalini Yoga har vært i utvikling de siste 3-4000 årene og det var Yogi Bhajan som brakte denne yogaretningen til vesten i 1968, og Kundalini Yoga har siden vokst og spredt seg i hele verden.

En Kundalini Yoga time starter med at vi tuner inn med mantraet Ong Namo Guru Dev Namo. På denne måten settes du i forbindelse med din indre kreative kraft, din indre lærer og ditt høyere selv. Videre gjør vi fysiske øvelser som i Kundalini Yoga kalles kriya – sett med øvelser som er satt sammen slik at den ene øvelsen bygger energetisk og fysisk på den andre. Etter kriyan er det en lengre hvile før vi avslutter timen med meditasjon og ut-tuning med mantraet Sat Nam (sannhet er min identitet). En klassisk kundalini yoga time varer i 1,5 time.

Ved å praktisere jevnlig vil man erfare at livskvaliteten og livslysten øker. Etterhvert vil man erfare at man gjennom praksis og intensjon kan få livet til å gå i den retningen man ønsker, eller som man drømmer om. Gjennom Kundalini Yoga kan du transformere ditt liv og drømmene din er ikke lenger fantasi – de blir virkelig.

Yogi BhajanYogi Bhajan, Kundalini Yoga Mester.

Kundalini Yoga kom til vesten i 1969 med Yogi Bhajan. Kundalini Yoga har, som alle andre yogaformer, som mål å forene kropp, sinn og ånd gjennom fysiske øvelser, meditasjon og lydvibrasjoner.

For å praktisere Kundalini Yoga trenger man nødvendigvis ingen erfaring med yoga. Fokus for Kundalini Yoga er innover, og du er din egen utfordrer. Du starter fra ditt utgangspunkt og utvikler (vikler deg ut) fra hvor du er.