Dette stopper din intuisjon!


Intuisjon er din 6. sans, din GPS, veileder og beskytter.  Du har kanskje ditt ord på intuisjonen? En ting er sikkert og det er at alle har intuisjon. Det er bare ulikt hvor stor vekt du, eller de rundt deg, legger på intuisjonen. Jeg forundrer meg over alle de gangene intuisjonen har gitt beskjeder til […]

Read More

5 utrolig gode grunner for å skrive DAGBOK


Dagbok-skriving er et av de viktigste verktøyene du kan bruke for å styrke og utvikle din intuisjon. Intuisjonen er subtil og går veldig stille i dørene, som oftest. Det er derfor essensielt å synliggjøre denne subtile kommunikasjonen gjennom å skrive dagbok. Du lærer deg fortere å styrke de ulike kanalene intuisjonen snakker til deg gjennom; […]

Read More

Gi litt mer f…!


Det knyter seg i magen, pusten blir borte, nesten som om du slutter å puste i håp om at når du trekker inn neste gang så er alt over; alle bekymringene dine er tatt av vinden. Det står visst på repeat, fordi neste gang du puste inn så er knuten i magen der fremdeles sammen […]

Read More