Kundalini Yoga i Oslo Kretsfengsel.


Kriminalomsorgen i Norge har gjennom Stifinner´n i Oslo etablert et syn, og en holdning til soning hvor man ønsker å tilrettelegge for livsstilsendringer hos de innsatte. På Stifinner´s har innsatte rusproblematikk, og gjennom soning på Stifinner´n viser de at de ønsker å gjøre konstruktive endringer med sitt eget liv etter soning. Veien er allikevel lang, […]

Read More