Dette stopper din intuisjon!

Intuisjon er din 6. sans, din GPS, veileder og beskytter.  Du har kanskje ditt ord på intuisjonen? En ting er sikkert og det er at alle har intuisjon. Det er bare ulikt hvor stor vekt du, eller de rundt deg, legger på intuisjonen.

Jeg forundrer meg over alle de gangene intuisjonen har gitt beskjeder til meg og jeg ikke har fulgt impulsen. En gang var når jeg hadde møtt en mann og ble hodestups forelsket. En liten stemme inni meg sa at dette ikke var helt bra, men jeg hørte ikke etter. Jeg hørte heller ikke noe mer fra stemmen før det gikk helt galt, og da mener jeg virkelig galt. Stemmen jeg hørte da sa: “kom deg ut av dette forholdet”.

Som hørt så gjorde jeg det, og det var en veldig god avgjørelse. I etterkant syns jeg det er rart at jeg ikke hørte mer etter i begynnelsen, men jeg var VELDIG forelsket så det skygget nok over en god del. Det er her det er så lett å trå litt skeivt. Du har med deg erfaringer og mønster fra barndommen din som preger hvordan du tolker intuisjonens signaler.

Intuisjonen er den stille stemmen, magefølelsen eller en klar og tydelig viten som gir deg akkurat den informasjonen du trenger for å vokse, og for å være trygg. Det er sjelen som prøver å gjøre seg forstått, din høyere bevissthet, gjennom de ulike sansene kroppen din har. Kjært barn har mange navn, og det er ikke rart at vi går oss vill i alle ord og meninger og forståelser om intuisjon. En ting er sikkert at uansett hvordan den gjør seg gjeldene hos deg så er det viktig å ha åpne kanaler. Forelskelse er en blind-spot som blokkerer for intuisjonen, men det er mer:

3 ting som virkelig blokkerer for god kontakt med intuisjonen:

1. Røyk, koffein, alkohol, sukker og dråger er avhengighetsskapende og sperrer for intuisjonen.

Du vil fremdeles motta intuitive impulser, men meldingene vil være blandet med lavere frekvenser og det vil være vanskelig å skille mellom hva som er frykt og hva som er ren intuisjon. Din aura skades av bruk av disse stoffene og gjør det lettere for negative energier å komme inni feltet ditt. Sukker lager krystaller i auraen din som skader dette elektro-magnetiske feltet. Det vil si at lavere frekvenser som sjalusi, ondskap og sladder lettere kommer inn i sfæren din og skaper illusjoner som du tror er virkeligheten. I moderasjon går det så klart, men når du er avhengig av enten røyk, koffein, alkohol, sukker eller dråger så har det helt klart en blokkerende virkning på din intuisjon.

2. Å delta i sladder eller krangler gjør at du senker frekvensen din og er mer mottagelig for lavere frekvenser.

Sladder er å gjøre en annen sjel vondt, og det har ingenting å si om den du sladrer om er i rommet eller ikke. Ord er vibrasjon og intensjonen sendes direkte til den sjelen sladderen var ment for. Det skaper dårlig karma for deg selv og gjør deg mer utsatt for samme behandling. Ta et valg og snu samtalen om den går inn på sladder, eller se det høyeste beste for alle i en situasjon hvor krangel oppstår. Det er aldri noen som har rett eller feil. Det det handler om er om du løfter den andre personen eller drar personen i det er snakk om.

3. Å la egoet komme i veien for det som er det høyeste beste i en situasjon er også blokkerende for intuisjonen.

Når egoet tar for stor plass så er det er forsøk på å kontrollere alle aspekter av situasjonen, og det er ikke mulig. Når du gir slipp og gir deg hen til det høyeste beste så er det ikke plass for egoet. Det er ikke plass for at du skal vise at du hadde rett, eller at det blir akkurat som du forventer. Egoet begrenser muligheten som blir presentert for deg i en situasjon, mens intuisjonen åpner og ekspanderer mulighetene.

Dersom du ønsker bedre kontakt med intuisjonen og stole mer på impulsene du får så er det lurt å gjøre minst en ting hver dag som er med på å styrke ditt forhold til din intuisjon. En av de tingene er å være takknemlig. Takknemlighet holder en av de høyeste frekvensene og dersom du er grunnleggende takknemlig så vil ingen av disse blokkeringen slå rot i deg, eller meditasjon.

__________________________________________________

Klikk på bilde under for å motta en gratis guidet meditasjon slik at du kan høre bedre og stole mer på det som kommer til deg.

Lev intuitivt© GM

__________________________________________________

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s