Tre sjokkerende sannheter om intuisjonen!

Det er jo ganske sjokkerende i seg selv at vi bærer på et verktøy vi ikke stoler på, som noen ganger kan være forskjellen mellom liv og død. Jeg har sjokkert meg selv mange ganger med å ikke lytte til min egen intuisjon, og sjokket kom når jeg måtte stå i konsekvensen. Vi er alle født med intuitive evner og kapasiteter, men hva skjer på veien?

Jeg har en tendens til å si ja før jeg har tenkt meg om selv om jeg kjenner at det knyter seg i magen. Mine innlærte programmer overkjører det som er mest sant for meg i øyeblikket. Jeg har blitt avlært å bruke intuisjonen av mine “overmakter”. Om jeg fikk velge utifra hva som kjentes mest rett for meg så kunne jeg ikke lenger leve i min overmakts sannhet, eller makt. Den som bærer sannheten bærer makten.

Siden familiens sannhet og virkelighet var forkludret så kom jeg enda skjevere ut. Min “overmakt” er jo selvsagt min mor, bestemor, tante, bestefar – alle disse voksne menneskene som visste bedre og mer enn meg da jeg vokste opp. Slik det er for de fleste av oss – våre omsorgspersoner lærer oss hvordan verden fungerer gjennom deres filter. Og da mister vi kontakt med våre intuitive evner fordi vi lever noen annens sannhet.

1. Vi vet mer enn vi vet at vi vet!

Det er ganske sjokkerende at vi faktisk vet mer enn vi vet at vi vet. Har du ikke overrasket deg selv med å komme med et svar som du ikke visste hvor kom fra? Jeg gjorde det en gang. En tidligere elev lurte på om jeg visste noe om Lundefugl som kraftdyr. Akkurat den sommeren hadde jeg tilbrakt mye tid på Lovund og hatt en fantastisk tur til Røst. Dette er to av de få øyene Lundefuglen oppholder seg på i hekketiden. Jeg hadde vært mye ute, lest og spurt mye om Lundefuglen. Da jeg svarte på hennes spørsmål som var litt utenfor det jeg hadde fokus på, så kom det en utrolig innsikt: jeg visste mer enn jeg trodde jeg visste; og mest av alt fordi jeg lot nysgjerrigheten lede meg og intuisjonen min informere meg. Slike øyeblikk er magiske!

2. Alle har intuisjon!

Tenk det – alle har intuisjon. Vi hører om kvinnelist og kvinnelig intuisjon som om kvinner er de eneste med intuisjon. Intuisjon bygger på erfaringer, intellekt og subtile signaler fra sjelen. Vi har alle en kropp, vi alle puster og vi alle sanser. Kroppen tar oss til våre erfaringer som kategoriseres av intellektet, og pusten bringer med seg subtile signaler og impulser. Sansene leverer informasjon fra sjelen. Intuisjonen er som en muskel som må trenes opp.

Forskjellen er ikke om noen har intuisjon eller ikke, forskjellen er bare at noen er mer interessert i intuisjon enn andre.

Jeg leste en forskningsartikkel som viste at på tema med intuisjon så var det en overvekt av kvinner, mens i interesseområder med metafysikk og forskning så var det en overvekt av menn. Dette var interessant fordi begge interesseområdene er eteriske i sin natur, bare ulikt fokus. At kvinner er mer interessert i intuisjon sier ingenting om at menn ikke har intuisjon. Det betyr bare at vi fokuserer ulikt selv om veien er den samme.

3. Intuisjonen har ikke alltid rett, selv om den har mest rett! 

Forskningshistorien forteller om historier som utfordrer den menneskelige intuisjonen. For våre forfedre hadde solens ferd på himmelen to gode forklaringer: Enten så var det solen som sirklet rundt jorden, eller jorden sirklet rundt solen mens solen stod stille. Intuisjonen foretrakk den første forklaringen. Galilleo´s vitenskapelige observasjoner mente forklaring nummer to, at jorden sirkler rundt solen, var mest rett. I dag vet vi at det er jorden som sirkler rundt solen.

Noen ganger blir vi faktisk lurt av vår egen intuisjon. Vi er fanget av våre egne blindspots, erfaringsbaserte forståelse av enhver situasjon og innlærte mønster. Den måten du lærte å håndtere eller forstå en situasjon i barndommen på blir ledende for hvordan intuisjonen virker gjennom deg idag.

Hva skal til for å ta bort disse feilmarginene?

En daglig åndelig praksis med meditasjon eller andre måter å være i kontakt med ditt sjelelige aspekt er viktig for å kunne aktivere intuisjonen igjen. Jeg er har noe skikkelig spennende på gang til deg, men det kan jeg ikke avsløre riktig enda. I mellomtiden så kan du laste ned en gratis guidet meditasjon som gir deg en god start på dagen som er utrolig viktig skal du styrke intuisjonen.

Klikk på bilde for å laste ned gratis guidet meditasjon!

En god start på dagen

Hva er din erfaring med intuisjonen? Legg gjerne igjen en kommentar i feltet under ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s