Har penger noe med spiritualitet å gjøre?

For noen hundre år tilbake så var det å avgi fattigdomsløfte en stor dyd. Det var høyt verdsatt og du ble høyt respektert. Det var høyverdige karaktertrekk når du var usynlig slik at du kunne gå ubemerket og være en del av flokken. Du ble høyt respektert dersom du levde asketisk og ikke viste tegn til å ønske deg noe mer enn en halmseng og havresuppen du fikk hver dag. Dette var å være et sant åndelig vesen. Det var spiritualitet på sitt aller mest verdige.

Jeg er sikker på at dette provoserer veldig mange å si at penger har mye med spiritualitet å gjøre. I dag lever vi fremdeles etter disse prinsippene som galdt for mange hundre år siden, og jeg må si at DET provoserer meg. Vi snakker om å fjerne verdens fattigdom og gjøre levevilkårene globalt mer verdig for de som lever i slum og under fattigdomsgrensen, men hvordan i all verden skal vi kunne gjøre det om vi går rundt og er usynlig, lever asketisk og alt vi har å dele er en halmseng og havresuppe? Er du da et sant åndelig vesen, er dette å være spirituell?

Det er klart at du kan dele halmsengen og havresuppen din med en venn. Du kan gjøre mye uten penger også, men poenget er at det ikke handler om penger i seg selv.

Så sent som i fjor sommer var jeg i et kloster på Tautra. Et utrolig vakkert sted og stillheten var berusende deilig. De messer 4-5 ganger om dagen og det er mye sang. I en av sangene ble det beskrevet og løftet frem at alle hadde tatt fattigdomsløfte og det fikk meg til å undres. Er dette i sannhet å være spirituell?

Det er ikke noe i veien for at noen mennesker velger å leve i kloster, leve asketisk eller nøkternt. Så lenge det er et personlig valg så er det supert, men det som provoserer meg er når disse holdningene skal gjelde alle. Det stemmer ikke. Verden er i bevegelse, den er i utvikling.

Vi er alle fragmenter av en større helhet og vi har alle ulike strenger å spille på. Det vil si at det som gjelder for meg gjelder nødvendigvis ikke for deg. Er det grådig å ville ha mer? Skal det være strevsomt å spise sunt? Er du et slemt mennesker fordi du er fri til å leve i tråd med det som gjør deg glad og fornøyd?

Alt har en balanse og penger kan lære deg mer om spiritualitet enn det å gå i nonnekloster kan. Alle disse mange hundre-årige holdningene er hva som holder deg tilbake fra å være i flyt. Kanskje du vokste opp med at:”Nå må du spise maten din. Tenk på alle de sultne barna i Afrika.” Eller: “Penger vokser ikke på trær.”, “Det har vi ikke råd til.”, “Ikke ta siste kakestykket.” Kanskje var disse begrensende holdningene en del av din barndom, men nå er en annen tid. Nå kan du ta et nytt valg og endre dine holdninger.

Saken er den at alt dette er “bare” HOLDNINGER. Universet vil at du skal ha alle de pengene du trenger for å leve ditt liv, for å inspirere andre, for å være glad, le og forfølge dine drømmer. Penger er en energi som gjenspeiler hvordan du føler deg. Penger skiller ikke mellom om du er en god person eller en person som gjør andre vondt. Penger kommer til den som føler seg verdifull og inspirert.

Tenk deg hvor mye fint du kan gjøre med penger; hjelpe andre, betale skolegang for jenter i land hvor undertrykking enda er en daglig erfaring for dem. Du kan også gjøre mye fin for deg selv. Det er ikke noe som er bedre enn noe annet. Det er kun din fortolkning av det som gjøre noe bedre enn noe annet.

Det handler om hvordan din sjel kan få oppleve størst mulig frihet, glede og godhet slik at du kan bistå andre med deres transformasjoner. Det å fornekte deg selv overflod og pengeflyt er å fornekte andre det samme. 

Å gjøre slutt på verdens fattigdom handler om å lære nye holdninger til penger slik at vi kan se langsiktige resultater mens vi server de kortsiktige nødvendighetene. Dersom du strever så vinner ingen, og det er ingen bevegelse, ingen flyt.

Penger kan lære deg om takknemlighet, det kan lære deg mye om hvordan du bruker din energi, hvordan du forvalter dine ressurser. Penger lærer deg å sette pris på deg selv, sette gode grenser og penger lærer deg om frihet og glede. Penger er et forstørrelsesglass på hvordan du forholder deg til verden og til deg selv. Det er et forstørrelsesglass på hvordan du føler deg. Dette er i er sannhet spirituelt fordi det handler om hvordan din sjel får gitt uttrykk for hvem den er og ekspandere gjennom din fysiske kropp her og nå. 

Jeg vil veldig gjerne høre hva du tenker om dette! Legg igjen en kommentar. Ditt engasjement skaper bevissthet, og bevissthet er nøkkelen til din sjels frihet.

PS! Dette er en av grunnene til at jeg har laget online kurset Overflod på 40 dager. Kurset er nå stengt, men det vil bli nye muligheter i løpet av høsten. Følg linken og sett deg på venteliste!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s