7 universelle lover!

Mye av hverdagen din er opp til deg, men det er også en del av hverdagen som styres av universelle lover. For å få mest mulig flyt i livet så er det lurt å lære seg disse lovene, fordi om du jobber imot dem så skaper du bare motstand i livet ditt. Denne motstanden kan gi seg uttrykk i at du har en jobb du føler du ikke får brukt hele deg i, at økonomien er en eneste lang bekymring eller din soul-mate som du har ventet på så lenge har enda ikke vist sitt ansikt.

Det er flere universelle lover enn dette og det varier fra skrifter til skrifter hvor mange det er, men disse er de mest gjennomgående. Du vil se at loven om tiltrekning er på mange måter summen av disse lovene. 

DE 7 UNIVERSELLE LOVENE:

 1. Prinsippet om Ett Sinn – Dette prinsippet handler om at alt er Et Sinn. Universet er et sinn, en mental kapasitet.All is Mind. The Universe is Mental.” — Kybalion. Denne loven påpeker at ALTET/UNIVERSET (alt som kan sanses, føles, høres, ses, smakes) er sjel som i seg selv også er ET SINN. Alt er ett, og at alt henger sammen. 
 2. LOVEN OM VIBRASJON – alt i universet vibrerer, har en frekvens og er i konstant sirkulær bevegelse. Hver tanke du tenker har en unik vibrasjon som sendes ut og skaper en bevegelse.
 3. LOVEN OM GJENSIDIGHET – denne loven handler om at alt som beskriver prinsippene i den fysiske verden (energi, lys, vibrasjon, bevegelse) har gjensidig prinsipper i den eteriske verden. Se på menneskekroppen; nervesystemet er i den fysiske kroppen mens nadiene er i den eteriske verden. Det samme med kjertelsystemet sin parallell  som er chakrasystemet. 
 4. LOVEN OM ÅRSAK OG VIRKNING – dette er et prinsipp som snakker om at all handing har en effekt. Det du tenker og gjør nå har en effekt på det som skjer fremover, en virkning på en eller annen, ett eller annet sted. Denne loven sier at det finns ikke tilfeldigheter, men at det er et resultat av en virkning som hender over tid. En situasjon eller hendelse som skjer uten en klar årsak er en virkning som ikke er gjenkjent eller forstått av mottaker og blir derfor kalt en tilfeldighet. Årsaken er der, det er bare det at årsaken kan ligge langt tilbake i tid. 
 5. LOVEN OM POLARTET – denne loven snakker om at alt har en motsats. Alt som er manifestert har to sider, to aspekter og to motpoler. Alt er og ikke er på samme tid. Det er gjennom å vite hva du ikke vil at du vet hva du vil. Det er når du kjenner til sorg at du virkelig vet hva glede er. 
 6. LOVEN OM RYTME – denne loven handler om at alt har en rytme, en flo og en fjære. Denne bevegelsen er det som tar det fra den ene siden av en opplevelse til en annen. Endringer skjer skjer i en evig frem og tilbake bevegelse, en rytme som gjør at du tilpasser deg det nye steg for steg. 
 7. LOVEN OM KJØNN – denne loven snakker om at det maskuline og det feminine er manifestert i alt. Det som beskrives er kjønn på et mentalt plan. Det refererer ikke det fysiske kjønnet som i mann og kvinne. Det vil si at en kvinne ikke nødvendigvis har det samme mentale kjønnet. Ideelt sett så er balanse bra. Kybalion mener at kjønn eksisterer på alle plan både fysisk, mentalt og spirituelt. De maskuline og de feminine elementene finns i alle og i alt.

  Det maskuline handler alltid om å en retning av å gi ut og handler om hvordan viljen i de ulike fasene. Det feminine prinsippet går i retning av å motta inntrykk og har et større felt å operere på enn det maskuline. Det feminine er det som genererer nye tanker, konsepter og ideer, inkludert fantasien. Det feminine er det sirkulære, mens det maskuline er mer lineært.

  Balanse mellom disse to kreftene er viktig. Uten det feminine er det maskuline i fare for å handle uten orden, eller en grunn hvilket vil resultere i kaos. På den andre siden så vil det feminine uten det maskuline konstant være i refleksjon og ingenting blir gjort, hvilket vil resultere i stagnasjon. Når både det feminine og det maskuline er i samhandling så vil det være gjennomtenkt handling som gir suksess. I seg selv utfyller disse to prinsippene hverandre.

Den beste måten å jobbe i samklang med disse lovene er å leve fryktløst. Det er i seg selv stort, men du kan begynne med meditasjon. Det vil sykronisere deg med disse universelle lovene.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s