5 lette tips for å trene intuisjonen i sommer!

Alle er intuitiv, men veldig mange tviler på sin egen intuisjon. Når en intuitiv impuls kommer, som når du møter en person og får en fornemmelse av at du ikke skal samarbeide med henne, og du ikke følger den. Du starter samarbeidet selv om du hadde en klar og tydelig fornemmelse om at dette ikke er bra for deg. Noen måneder senere så viser det seg at din intuisjon hadde rett. Hvorfor er det så vanskelig å følge intuisjonen?

Vi er alle mennesker med ulike erfaringer med oss inn i hverdagen og inn i nuet. Det veldig mange ikke er klar over er i hvor stor grad disse erfaringene styrer dine valg. Det du tror er intuisjonen kan noen ganger være frykt og mistillit til deg selv. Frykt kan gi seg uttrykk i fornuft, rettferdiggjøring, utsettelse eller behov for å kontrollere situasjonen.

Bruk denne vakre sommertiden til å trene din intuisjon slik at når høsten kommer har du skapt et grunnlag som gjør deg rustet til å ta nye gode valg.

5 LETTE TIPS FOR Å TRENE INTUISJONEN

  1. MEDITER: ha en daglig meditasjonspraksis, og det trenger ikke være mer en 3 minutter hver morgen før dagen starter. Det skaper større tilstedeværelsen i deg og åpner de intuitive kanalene dine raskere. Du kan ta med deg denne meditative energien videre i dagen ved å gå rolig og puste sakte, spise sakte. Rett og slett være i sakte modus så mye som mulig gjennom sommeren.
  2. KULTIVER EN SUNN PINEALKJERTEL: Pinealkjertelen er på størrelse med et riskorn og ligger i hjernen. En sunn pinealkjertel gjør det lettere for deg å komme inn i en meditativ tilstand. Det som er viktig for å ha en sunn pinealkjertel er:
    1. Unngå fluor fordi det kalsifiserer pinealkjertelen.
    2. Bruk eteriske oljer for å dekalsifisere kjertelen, som oregano. Det er viktig at du bruker en ren olje, eller du kan bruke Johannesurt olje hvor du har 10 dråper i vannet ditt hver dag.
  3. VISUALISER: Tenk på en enkel ting, en farge eller en situasjon. Skap en visjon i sinnet og legg merke til hvordan intuisjonen guider deg gjennom ulike scenarioer. Første gang du gjør det så noter deg hvor lang tid det tar før intuisjonen snakker til deg. Bruk dagbok – det vil være GULL verdt for deg. Noter deg om svaret kommer raskere i forhold til enkelte ting enn andre. Hva har de til felles? Still spørsmål, vær nysgjerrig, lek, le og lær gjennom å være i flyt med din intuisjon. Lek med optimale resultater av de ulike situasjonene eller tingene du visualiserer. For eksempel du tenker på fargen rosa. Du går ut for å hente posten og får en impuls til å se til høyre, og der står en rosa bil. Hold målene dine enkle fordi det vil hjelpe deg til å motta svar mye raskere. Når den intuitive muskelen din bygges vil kompleksiteten øke. Dette er måten å manifestere på, og en av de største grunnene til å styrke intuisjonen. Når du sier “jeg er alltid trygg” så vil intuisjonen guide deg gjennom hverdagen slik at du på slutten av dagen kan bekrefte for deg selv at du alltid er trygg. Slik bygger du nye mønster, lærer deg å bevisst manifestere (fokus+intensjon= resultat) og kommer på lag med sjelen din.
  4. VÆR I NUET:  Lao Tzu sa en gang: “If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present.” Du er ikke historien din, du det du selv velger å være til enhver tid. Dersom du føler på uro og bekymringer så er du ikke her og nå. Du er enten i historien din, eller du projiserer historien din inn i fremtiden. For å komme deg inn i NUET så vær med mennesker som får deg til å føle glede, føle at du er sett og hørt. Dette aktivere hjertet ditt, og ved å gi deg selv kjærlighet gjennom takknemlighet, tilfredshet, medfølelse og ta vare på deg selv så prelles disse lagene av frykt bort. Intuisjonen fungerer best når du er tilstede her og nå. Er du for mye bakover i tid så kan smerten du erfarte da ta overhånd og skygge for din intuisjon.
  5. SNAKK MED DIN HØYERE BEVISSTHET: Spør deg selv: “Sender jeg ut meldinger som har den vibrasjonen og frekvensen som jeg ønsker å omgi meg med, eller sender jeg ut vibrasjoner om at jeg bekymrer meg hele tide?” Vær nøye med hvordan du snakker til deg selv, som mottas av din høyere bevissthet, din sjel og universet. Ord er som små frø som vokser seg til stor trær når du vannes, eller får fokus. Er du kritisk mot deg selv? I stedet for å snakke til deg selv i jeg person, snakk til deg selv i 3. person, som er din høyere bevissthet. Still spørsmål og vær nysgjerrig: “Høyere bevissthet, denne vonde følelsen i magen, hvor kommer den fra?”.

Det aller aller viktigste er at det er lekent, lett og at du hele tiden er nysgjerrig på hva som kan oppstå gjennom det du erfarer og visualiserer. Jeg har laget et 28 dagers program for å kick-starte intuisjonen som heter #1008takk. Det gir deg innsikt i hva takknemlighet gjør med deg og din intuisjon. Det er også en fantastisk mulighet til å lære en ny måte å skrive dagbok på.

LINK: #1008takk

#1008 TAkk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s