5 beste grunnene for å praktisere Kundalini Yoga.

Jeg leste et sted at Kundalini Yoga er Rolls Roycen inne yoga. Kundalini Yoga er en yogaform som jobber raskt og som optimaliserer deg i din hverdagen. Du lever et rikere og bedre liv med en jevnlig praksis.

Andre perspektiver er at Kundalini Yoga er en åndelig opplevelsen og praksis, akkurat som det å kjøre en Rolls Royce. Kundalini Yoga beriker livet ditt fra innsiden og ut, akkurat som en Rolls Royce. Har du først kjørt en Rolls Royce så vil du aldri gå tilbake til det merket du kom fra. Det er det samme med Kundalini Yoga – har du først erfart effekten av Kundalini Yoga, hvor dyptgripende, subtil og effektiv denne teknologien er, så er det vanskelig å gå tilbake til andre former.

5 beste grunnene for å praktisere Kundalini Yoga:

  1. Den styrker deg fysisk og mentalt. De fysiske øvelsene i Kundalini Yoga er mange ganger krevende og utfordrer deg til å bygge både dine mentale og fysiske muskler. Det er gjerne gjennom å bygge den mentale muskelen og endre på tankemønster som skaper uvaner at du åpner opp for nye perspektiver. Nye perspektiver gir deg nye måter å være i verden på og nye måter å forstå deg selv på. Det som mange ganger holder oss tilbake, eller som gjør at vi ikke kommer noen vei, er vår egne begrensede  perspektiver på livet og oss selv.
  1. Kundalini Yoga praksisen hjelper deg til å komme i kontakt med din indre stabilitet. Det gjør deg bedre rustet til å tåle stress og støy i hverdagen. Indre stabilitet gir deg en tilstedeværelse som blir skarpere og mer tydelig, og i det kan du være mer tilstede sammen med venner og familie.
  1. Umiddelbar inspirasjon. Etter en Kundalini Yoga time har du fått kjent på kropp og sjel fra nye vinkler. Øvelsene og meditasjonen skaper klarhet i tankene og bryter gjennom gamle mønster slik at nye ideer og tanker kan få komme frem. Du slapper mer av og inspirasjon flyter best når vi er avslappet.
  1. Å praktisere sammen med andre er med på å løfte deg og bære deg gjennom utfordringer. Akkurat som i livet er det i Kundalini Yoga en styrke å være sammen. Energimessig løftes du opp til nye høyder og du presterer mer sammen med andre.
  1. Magi skjer når du beveger deg utenfor din egen komfort sone. Kundalini Yoga er full av overraskelser, og gir deg hele tiden muligheten til å sprenge noen grenser både mentalt og fysisk. Hver time er ulik og hver time har i seg øvelser som man ikke kunne tenke var en del av yoga. Det gjør det spennende og variert å praktisere Kundalini Yoga.

Å praktisere Kundalini Yoga gir deg karakter og kaliber. Stødigheten du bygger opp gjør deg mer intuitiv hvilket betyr at du kan bevege deg raskere og med mer sikkerhet i livet. Du får kontakt med livets mangfoldige overflod og kan hvile trygt i at du er ivaretatt. Du blir litt som en Rolls Royce…….

Har du lyst å erfare Kundalini Yoga?

Her er to muligheter:

1. På Core Balance, Rosenborggata 9 (Oslo)

Hver onsdag kl 1900-2000 har Lill Kundalini Bliss klasser på Core Balance på Majorstuen.

Kjøp 3 prøvetimer til 300,- på hjemmesiden til Core Balance. 


2. På Sat Narayan Kundalini Yoga, Frysjaveien 33C (OSLO)

Hari Nam Singh kommer til Oslo den 7. juni (1800 – 2100) for å holde workshopen “Follow the arrow”

Hari Nam har lært og levd med Yogi Bhajan i mange tiår. Han har lang erfaring og mye kunnskap som han deler på sin workshop på Sat Narayan Kundalini Yoga Oslo. “Follow the Arrow” handler om å finne og følge ditt hjerte, din vei. Du vil lære meditasjoner og teknikker som øker din intuisjon og sensitivitet.

Hi Res 2015 01

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s