Hvilke bevissthetsnivå er du på?

I vår tid skjer endringer hurtigere enn de gjorde for bare 100 år siden, og det er endringer på flere plan; emsjonelt, intelektuelt. I disse dager er det Pride dager i Oslo – feiring av mangfold og kjærlighet. Det er ikke mange år siden at det var straffbart for homofile å kysse på åpen gate, og det er helt nylig at Norge tillater kirkelig vielse av likekjønnede par. Dette vitner om en utvikling i vår bevissthetsendring som er viktig. Det skulle bare mangle vi alle har ulike preferanser, ulike erfaringer, ulike meninger og i det skapes et mangfold vi trenger for å vokse enda mer.

free above-1822484_1920

Alt i universet er i bevegelse – det eneste som er sikkert i livet er forandring. Alt annet er forgjengelig, men alikevel er forandring det som er det vanskligste for oss å håndtere. At vielse av homofile og lesbiske par nå er tillatt i den norske kirke har ikke gått forbi i stillhet. Det er flere i kirkesamfunnet som enda mener at homofili er en synd, en sykdom man kan kureres fra. De ulike reaksjonene vitner om ulike bevissthetsnivå.

Hvordan man velger å håndterer forandring er avhengig av hvilke bevissthetsnivå man befinner deg på. Hvilke av disse bevissthetsnivåene er du på:

  1. EGO basert bevissthet – livet ditt er styrt av ditt begrensede ego og mentale strukturer. Du navigerer gjennom livet ved å kontrollere og manipulere virkeligheten med det dualistiske sinnet. “Dersom du tar den jobben så går jeg fra deg.”, “Slik er det og slik har det alltid vært.” De fleste som er har sin hovdevekt på dette bevissthetsnivået leser mest sannsynlig ikke dette innlegget. En beskriving av bevissthetsnivå som et valg vil være helt uhørt for et ego basert bevissthetsnivå. Med dette bevissthetsnivået som et utgangspunkt er det veldig vanskelig å håndtere forandring.
  1. Emojonellt basert bevissthet – Vi er fanget og kontrollert av eget vev av emosjonelle reaksjoner. Vi gjøre valg basert på hvordan vi føler oss. Noen ganger er det bra, men om det kommer fra en begrenset følelsesmessig reaksjon så vil det være mer destruktivt i lengden. Den beste måten å vite om det er basert på et sunt emosjonelt valg er hvis du kjenner en ro og klarhet rundt valget.
  1. Bevisst eller våken tilstedeværelse – vi velger fra et nøytralt sted hvor sjelsbevisstheten tar størst plass. Fra dette perspektivet vil forandring og de valgene det fordrer være basert på en opplevelse av å være i trygge hender. Uansett hva du velger så er det bra. Valget ditt vil gi deg en ny erfaring som beriker livet ditt.

Hvor opererer du fra? Her kommer en liten oppgave til deg som Yogi Bhajan satt sammen slik at du kan identifisere hva som er ditt grunnleggende bevissthetsnivå i dag. Vit at dette er i kontinuerlig forandring så der du er i dag er ikke nødvendigvis der du er i morgen.

dreamstime_m_50667441

Finn et ark og del det opp i fire kolonner. I kolonne 1 idenfisierer du en utfordring eller en spørsmål du lurer på. I de andre tre kolonnene skriver du:

  1. Spørsmål eller utfordring
  1. Personlig/ego basert valg – kontrol og manipulsjons modus
  1. Sentientalt og følelsesmessig basert valg – reaktivt følelese modus
  1. Våkent valg – sjelsbevissthets modus

Fra disse tre perspektivene så (1) definer saken. (2) evaluer situasjonen, og (3) identifiser mulig resultat. Svarene på hvert spørsmål vil være veldig ulikt. Hvilke svar er mest i samsvar med din måte å ta valg på? Dette vil definere hvilke bevissthetsnivå du er på akkurat nå.

Mer og mer lever verden i en våken tilstand. Det er fra en våken tilstedeværelse at vi lett kan forstå at likekjønnede par ikke er forskjellig fra heterofile par. Vi har alle en følelsesmessig og åndelig preferanse som gjør at vi har ulik orientering i forhold til hvem og hva vi er tiltrukket av.

For meningen med livet er jo å være lykkelig?

Ny 40 dagers meditasjonsutfordring: Økt intuisjon og nye muligheter inn i livet.

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s