Bruke tid eller spare tid?

Om noen uker lener jeg meg tilbake på et valg jeg tok for en tid tilbake. Et valg som blir virkelig om en måned, men som jeg lever i idag. Bruker eller sparer jeg tid på dette valget?

Reine Lofoten.jpg.downloadLofoten dreamstime_m_56283281

Vi er helt besatt av tid i vårt samfunn og det er litt interessant for i seg selv er tid relativt, tiden defineres av den som bruker den. For noen er fem minutter laaaang tid – ja en hel evighet, og for andre er fem minutter absolutt ingenting. Tiden er en dimensjon vi er avhengig av for å kunne samhandle, tror vi. Samtidig så er tid noe de fleste har lite av, tror de. Det som en gang var en fiffi oppfinnelse, kalt soluret, av Egypterne på 1500 f.kr er i dag vokst seg til et monster som vi alle konstant jages av, tror vi: Jo mer effektiv vi tenker vi er, jo mindre tid har vi.

Dersom du setter av tid så må den brukes der og da hvis ikke forsvinner den. Tiden er ikke en stein du kan plukke opp fra bakken og putte i lomma til en annen dag. Tiden er i kontinuerlig bevegelse akkurat som ei elv, og du forholder deg til den HELE tiden bevisst eller ubevisst.

Når du mediterer skaper du et rom i sinnet, og et rom i hjertet som gjør at tiden opphører noen ganger – til og begynne med en liten kort stund, etterhvert blir disse evighetene større og lengre. Gjennom meditasjon endres ditt forhold til tid seg, og tiden blir en medspiller i stedet for en motspiller – du kommer inn i flyt med tiden. Tiden oppleves som en organiske bevegelse med universets evig ekspanderende bevissthet tilstede i deg – inn i evigheten. Sånn har det iallfall vært for meg flere ganger.

Gyan mudraOkey – der svevde jeg litt ut. Tilbake til spørsmålet: Sparer eller bruker jeg tid når jeg flytter? Jeg er helt overbevist om at jeg vil oppleve tiden på nye måter med å flytte.  På dette nye stedet, som forøvrig heter Reine (Lofoten), vil nye rom oppstå, rom hvor samhandling og med-skapelse med andre står i sentrum, og for meg opphører all tid også i disse rommene. Når tiden opphører så er vel det å både bruke og spare tid?

Jeg tror egentlig i bunn og grunn at tiden er det du selv vil at den skal være. Strever du med å finne tid til alt du har å gjøre så handler det ikke så mye om tiden, men mer om dine egne valg og prioriteringer. Ditt perspektiv på tiden kan endre seg akkurat nå – om du vil? Fordi tid handler også om vaner, hvordan du er vant til å forholde deg til tid på. Spare eller bruke tid handler om ditt fokus på tid. Sparer du tid så har du kanskje for lite tid, bruker du tid så har du kanskje for mye tid?

“You should sit in meditation for twenty minutes every day — unless you’re too busy. Then you should sit for an hour.” -Zen proverb

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s