5 måter å ta bedre vare på deg selv

Avhengighet er mangel på selv aksept, omsorg og kjærlighet til deg selv. Det er jo ikke så rart om vi tar Gabor Maté sin teori med i betrakningen; avhenighet er en konsekvens av avvisning i oppvekst. Avvisning skaper en selvforakt som kan være utfordrende å overvinne i voksen alder. Denne selvforakten kan gi seg uttrykk i ulike selv-saboterende handlinger som gjerne betraktes som avhengigheter.

En måte å komme i mer kontakt med egne behov, følelser og finne bedre måter å ta vare på deg selv på er gjennom yoga og meditasjon. Det er også andre enkle oppgaver du kan ta med deg inn i hverdagen for å finne et sted i deg selv hvor du kan føle ro og kjærlighet til deg selv. Gjennom selv-akspet og gjennom å romme hele deg vil du steg for steg merke at avhengigheten din gir slipp på deg.

Dr. Kristin Neff har studert selv-aksept og snakker om tre aspekter av hva hun kaller self-compassion:

  • Selv-aksept vs selv-kritisk: Selv-akspet handler om å være varm og forståelsesfull overfor en selvnår vi har det vondt, feiler eller føler at vi kommer til kort, i stedet for å ignorere vår smerte og overkjøre oss selv med selvkritikk. Mennesker som rommer seg selv vet at livet ikke er perfekt og at livet går i bølgedaler. I stedet for å dømme seg selv så er de snill mot seg selv.
  • Vanlig menneskelighet vs isolasjon: Frustrasjon over å ikke ha det akkurat som man ideelt sett ønsker skaper isolasjon. Vi fjerner oss fra andre fordi vi tenker at vi er de eneste som gjør feil. Alle mennsker har sine skygger som følger dem, alle mennsker føler på smerte og hvor stor smerten er kan bare den personen vite. All sammenligning og selv-dømming gjør at vi beveger oss bort fra selv-akspet og inn i frykt.
  • Tilstedeværelse vs overidentifisering. Selv-akspet handler også om å ta en balansert tilnærming til negative tanker og følelser slik at følelser hverken overdrives eller undertrykkes.

5 måter å ta bedre vare på deg selv:

  1. Behandle deg selv som du vil behandlet en venn. Spør deg selv hvordan ville du behandlet en venn når du står i en vanskelig situasjon? Behandler du deg selv som du ville behandlet en venn i en lignende situasjon? I vår kultur er en sterk selv kritisk stemme opphøyet nesten. Det er gjennom å være kritisk og stille høye krav til oss selv at vi oppnår mye – det er iallefall hva vår kultur skal ha oss til å tro. I det så er det sjelden vi tillater oss å bare sitte, lese en bok, servere oss selv en te istedet for å bare lage en te. Når vi serverer oss selv te legger vi inn tilstedeværelse og kjærlighet til oss selv, istedet for å bare lage en te på automatikken.
  2. Utforsk selv-akspet gjennom å skrive. Skriv et brev til deg selv hver dag, eller en gang i uke, hvor du uttrykker din glede og aksept overfor deg selv. Skriv om et tema som opptar deg akkurat nå med en kjælig og omsorgsfull stemme.
  3. Tør å være i kontakt med de delene i deg som skaper indre konflikt. Anerkjenn din indre krititer og responder til den ved å omformulere dine observasjoner istedet for å ignorere. Tillat din indre omsorgsperson å snakke til din selvkritiske stemme med omsorg og kjærlighet. Dette vil endre hvordan du forholder deg til deg selv i et langtidsperpektiv.journal_27622513
  4. Skriv en selv-akspet journal. I denne journalen skriver du om hendelser som har utfordret deg og som oppleves vanskelig gjennom din indre omsorgsperson. Dette gjør at du forbinder deg med dine følelser og får en større menneskelig erfaring som gjør godhet mot deg selv og tilstedeværelse for deg selv til en daglig praksis.
  5. Identifiser hva du egentlig vil. Sett deg mål som kommer fra hjertet. Lær deg til å motivere deg selv mot et mål fra et sted av kjærlighet, i stedet for fra frykt. Finn en mildere mer omsorgsfull måte å motivere deg selv på for å gjøre de forandringene som du trenger. Snakk oppbyggende til deg selv.

Jeg setter opp en 40 dagers utfordring med fokus på avhengighet i november. Gratis webinar bli annonnsert på min hjemmeside og i nyhetsbrev.

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s