Du er ikke tankene dine!

Du er ikke tankene dine! Du er deg! Kanskje du spør: Men hvem er jeg da hvis jeg ikke er tankene mine, men at jeg er meg?”

Og det er et godt spørsmål. I mange spirituelle praksiser er dette kjerne virksomheten; å skille mellom hva som er tanker og hva som er essens. Gjennom et bevisst og våkent forhold til hva som er tanker og hva som er deg, så vil mye av dine daglige utfordringer forsvinne. Du har da transendert jordlige begrensninger og er i fri flyt med livet. Noen kaller dette å være opplyst.  La meg komme tilbake til hva opplyst handler om i dette tilfelle.

Tilbake til tanker. Vi har en ego struktur som gjør det mulig for oss mennesker å bevege oss i det fysiske landskapet, i verden slik vi fysisk ser den, det gjør det mulig for oss å nyte smaken av en god sjokolade, det gjør det mulig for oss å føle musikk eller kjenne hvordan det oppleves å bli berørt av vinden mot huden. Vi trenger denne strukturen for å erfare menneskeligheten. I utgangspunktet er vi sjelevesen, atma, det er vår egentlige essens, vår sanne tilstand. I en sjelelig tilstand kan vi ikke erfare det som mennesket kan erfare – på godt og vondt.

De fleste av oss vil jo veldig gjerne at livet er en lang rekke av gode, varme, kjærlige erfaringer, men sånn er det jo ikke. For hvordan kan vi vite hva som er vondt når vi ikke vet hva som er godt? Denne dualiteten er endel av egoets eksistens og sjelens mulighet til å ekspandere inn i nye dimensjoner. Livet ditt viser deg nye perspektiver på ting.

Egoet kan gjenkjennes i at du indentifiserer deg med et navn: Cathrine, for eksempel. I din essens er du ikke Cathrine, men som ego struktur er du Cathrine. For å erfare, for å utvikle deg og for å kunne ekspandere trenger du samholdet og samspillet mellom ego og sjelen. Du skaper en struktur hvor sjelen kan vokse.

Tankene dine produseres av både egostrukturen din og sjeleaspektet av deg. Du kan vite dette gjennom hvordan tankene dine føles. Følelsene dine blir ditt kompass – din veiviser. Inspirasjon er lette tanker som kommer fra sjeleaspektet, mens ego jobber utfra behov som må, vil og skal. Egoet lever i fortid eller i fremtid, mens sjelens rom og virke er her og nå. Tanker som skaper angst er tanker i fremtid og tanker som skaper depresjon er tanker som ligger i fortiden. I begge tilfeller jobber egoet utfra frykt, mens dersom du tillater deg å sentrere deg inn i øyeblikket så forsvinner frykten. Egoet skaper situasjoner som holder deg tilbake eller er en hemsko for å kunne ekspandere som menneske og som sjel.

Du er ikke tankene dine, du er sann essens, du er et gudommelig fragment som er en medskapende tankeprodusent. Tankene din er et hjelpemiddel til ekspansjon, ikke en hemsko i livet. Gjennom ideer og inspirasjon skapes morgendagen, eller øyeblikket etter øyeblikket. Når du greier å skape et mellomrom, en pause, mellom deg og dine tanker så vil du raskt erfare at du besitter en kraft bakenfor all rasjonell forståelse, til å skape livet ditt fra et bevisst og våkent sted.

Goddess 5938520

Når du er fullstendig tilstede i øyeblikket oppleves det som en berusende lykkefølelse. Som menneske er dette en tilstand du beveger deg inn og ut av. Uten denne bevegelsen har du ingen vekst. Uten denne dualiteten er du ikke menneske, men kun sjel.

Å være opplyst er å hvile i dette lykkebejaende øyeblikket i hvert eneste øyeblikk av ditt liv. I praksis er dette nærmest umulig, men at det for noen er det lettere å være i disse rommene over lengre tid. Jeg sier ikke at dette er målet, å være opplyst. Jeg mener bare at du kan redusere smerte gjennom å bli oppmerksom på disse mekanismene, gjennom å forstå at du er ikke tankene dine. Du kan øke tilgangen til gode øyeblikk gjennom å vite at du ikke er tankene dine.

Alt du trenger å gjøre er å leve i øyeblikket og observere tankene dine uten å la din historie påvirke øyeblikket og veien videre.

Dersom du vil lære mer om dette så kan du på Kundalini Yoga Immersion fra 16. – 18. september 2016 erfare Harriet Molland sin workshop ”I am…” eller

4 KY Immersion Harriet Molland

Salila Gyanjot sin workshop ”Conquer your mind, Conquer the world.

3 KY Immersion salila Gyanjot Conquer your mind

KY Immersion 2016-2

 

 

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s