Frihet til å være deg!

Det å være låst i en avhengighet kan være både frustrerende og destruktivt. Du greier ikke leve det livet du kjenner du drømmer om. Du holdes tilbake og begrenser din egen mulighet til å leve en hverdag som gir deg smil og glede. Og den største grunnen er frykten for å stå i egen kraft fordi, av erfaring så har ikke det vært helt akseptert. Du har ikke gode erfaringer med å være deg selv, det å si hva du tenker og føler. Dersom du i det hele tatt vet hva følelser er? Du flykter inn i noe annet som nummer deg fra å være i dine egne følelser. Følelser som ofte skaper indre uro og smerte.

Det finns en vei ut, men jobben må gjøres av deg. Du kan løse opp i de mønstrene som er med på å skape avhengighet, og veien dit er ulik for alle. Min erfaring er at Kundalini Yoga er et verktøy som i veldig stor grad hjelper på veien. Jeg har vært avhengig av blant annet røyk, snus, mat og krangling. Gjennom min egen yoga praksis så har de smeltet bort – avhengighetene er ikke der lenger.. Jeg føler meg fri til å være meg! Når jeg løste opp i avhengighetene min så føler jeg at jeg har fått livet tilbake, jeg har styringen på livet – det er ikke avhengigheten som dikterer meg lenger. 

Jeg har laget en instruksjonsvideo med en meditasjon som virkelig jobber med å endre avhengighets-mønsteret i deg.

Avhengighet er komplekst og det er klart at det å meditere ikke alltid er nok, men det er med på å gjøre en god del av den mentale jobben som kreves for å vikle seg ut av avhengighet.

 

Dersom du ønsker å lese om fler meditasjoner, om kost og ernærings tips som støtter oppunder prosessen med å hekte seg av?

Så kan du kjøpe bøkene som vises på slutten av videoen koster 250,- pr stykk – send en epost til lill@lillLegard.no dersom du er interessert i å kjøpe en av bøkene.

  1. Healing Addictive Behavior av Mukta Kaur Khalsa166C6D7F-1433-4C1A-AED4-4E46D353C772
  2. Meditations for Addictive Behavior av Mukta Kaur Khalsa629969EB-7485-4E16-9318-617C396E6FB1

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s