Avhengig

Blogg Avhenighet

Jeg har de siste årene blitt mer og mer interessert i hva som er årsaken til avhenigheter, eller hekt. Jeg har oppdaget at jeg selv har et ganske omfattende avhengighetsmønster som Ross Rosenberg kaller med-avhenighet. Jeg har ikke skjønt hvorfor jeg ikke greide å være i nære og intime relasjoner, men nå forstår jeg.

I min oppvekst slet min mor med å være seg selv som etter hvert resulterte i alkoholisme for henne. Hun levde livet sitt gjennom meg og jeg ble veldig tidlig voksen. Gjennom henne valgte jeg å lære om tilknyttningsproblematikk som igjen har ført meg dit jeg er i dag. Når jeg som voksen har gått inn i forhold har jeg forvekslet kjærlighet med å være oppofrende, og inni meg var en stor frykt for å bli avvist og forlatt. Gjennom kundalini yoga og speiling fra venner har jeg hatt muligheten til å bli mer bevisst min rolle i dette mønstert, og gjennom det tranformere det som ikke lenger er bra for meg.

Nå i høst gleder jeg meg stort til at Mukta (Ph.D) kommer til Norge for å lære meg, og oss mer om dette gjennom SuperHealth. Hvert menneske har sine unike mennekslige karakteristikker som gjennom årene er blitt formet av barndom og oppvekst. Våre foreldre, eller andre omsorgspersoner, har gjennom sin oppvekst, sine erfaringer og kulturen vi lever i vært med på å programmere inn mønster i oss. Noen ganger er dette mønster som hjelper oss frem, andre ganger er dette mønster som skaper blokkeringer og saboteringer i våre liv.

På ett eller annet tidspunkt har de fleste opplevd situasjoner som de ikke hadde kontroll over hvor man opplever et sjokk og blir veldig redd. Hvis denne frykten ikke kan rommes av voksne eller andre i vår nærhet kan dette skape avhengighetsmønster. Avhenigheter er en måte å føle mestring på – bra eller dårlig? Det har ingenting med saken å gjøre. Det som er viktig å se på er om dette avhenighetsmønster er ødeleggende for mennesket eller om det er oppbyggende. Er det ødeleggende så har de fleste et ønske om å endre det.

Avhengighetsmønster er komplekse tråder og lag på lag med mestingsadferd som kan være utfordrende for mange å endre på, eller transformere. SuperHealth er en banebrytende metode for å bryte uvaner og avhengighetsmønster. Det er en nyskapende yogisk terapeutisk teknologi som er presis, og som viser gode resultater. Systemet tar for seg alkoholisme, rusmisbruk, røyking, mat-avhegighet, med-avhegighet, spillavhegighet, jobbavhengighet, computeravhengighet og inkluderer stress, depresjon, fatigue og angst. Systemet er utviklet av Yogi Bhajan, og tilnærmingen til avhengighet kombineres med gammel yogisk visdom og innovativ vestlig teknologi.

Den frie viljen gir oss muligheten til å ta nye valg, men det er ikke alltid like lett når disse programmeringene ligger i underbevisstheten. Gjennom SuperHealth har vi muligheten til å bli bevisst disse mønstrene, og gjennom yogisk visdom og vestlig teknologi gjøre de hensiktsmessige endringene. SuperHealth har som utgangspunkt at hvert menneske har i seg alt som trengs for å nå sitt fulle potensiale.

SuperHealth tilbyr verktøy til å komme mer i kontakt med deg selv gjennom medtiasjon og yoga som hjelper en til å føle seg rolig i alle situasjoner, bygger trygghet og selvtillitt. Prosessen resulterer i frihet fra smerte, skyldt, frykt og nag som ofte er årsaken til avhengighetsadferd.

På et sjelelig plan har vi alle valgt disse erfaringen for å kunne ekspadere som vesen. Hver en av oss har en unik oppgave i livet, våre talenter, interesser, kreativitet og lidenskaper er gaver fra en universell kilde. Når vi server inspirasjonskilden og følger våre talenter så lever vi vår sjebne. SuperHealth, som lært av Yogi Bhajan, hjelper mennesker til å komme i kontakt med den indre kilden til heling og bedre helse gjennom meditasjon, yoga og ernæringstips.

Åpne ditt hjerte og tenn din sjel i et holistisk yogisk program for kropp, sinn og ånd som gjennom å blande gammel østlig visdom med moderne innovasjoner fra vesten viser veien ut av smert og inn i frihet.

Mukta_Yoga Festival copy 2

Mukta kommer til Oslo i Oktober 2015 for å holde et introduskjonskurs i SuperHealth. Les mer om kurset og klasser på www.kundaliniyogaoslo.no

Dette kurset er et ”must” for yogalærere, alternative behandlere, helsepersonell, yoga studenter fra alle yogiske tradisjoner, og for de som er i prosessen med å gjøre store livsstilsendringer vil erfare at SuperHealt kurset er en livsendrende erfaring.

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s