Kundalini Yoga i Oslo Kretsfengsel.


Kriminalomsorgen i Norge har gjennom Stifinner´n i Oslo etablert et syn, og en holdning til soning hvor man ønsker å tilrettelegge for livsstilsendringer hos de innsatte. På Stifinner´s har innsatte rusproblematikk, og gjennom soning på Stifinner´n viser de at de ønsker å gjøre konstruktive endringer med sitt eget liv etter soning. Veien er allikevel lang, hard og kronglete mange ganger, og tvilen på om det er mulig med et liv uten rus og kriminalitet melder seg hos mange.

Nettverk etter Soning (Røde Kors) giret tilbud til tidligere innsatte hvor de får individuell oppfølging av frivillige, praktisk hjelp og moralsk støtte i overgangen fra et liv innefor fengselsmurene til friheten utenfor murene.

Martin Engdal, yogaterapeut, startet et tilbud med yoga hver mandag på Nettverkshuset (Nettverk etter Soning). Her kan både brukere og frivillige komme for å praktisere yoga. Tilbakemeldingene er kun positive, og Nettverkshuset ble inspirert til å ta yogaen med inn til Stifinner´n.

Der er vi nå – torsdag 15. november starter Martin og jeg yoga undervisning for 5 av de innsatte og noen ansatte på Stifinner´n.

Gjennom yoga får de innsatte muligheten til å komme mer i kontakt med seg selv etter å ha levd et liv på flukt fra seg selv gjennom rus. Etter en tid med yoga vil de kunne oppnå at både kropp og sinn renses for destruktive tanke- og handlingsmønstre. Ofte har personer med rusproblematikk mye indre uro som man ikke alltid helt vet hvordan man skal kanalisere på en konstruktiv måte. En annen merkbare effekt av yoga er at man føler seg roligere og mer avbalansert.

Yoga betyr å forene sjel, ånd og sinn – og det åndelige aspekt er viktig. Gjennom å tørre å møte seg selv og gå inn i sin egen indre verden, uten sentralnerve stimulerende midler, vil man møte sin egen åndelighet. Å ha en åndelig forankring, et bevisst forhold til sin egen pust, sin egen ånd, gir styrke og mot til å være seg selv fullt og helt.

Gjennom yoga vil hver enkelt innsatt få et unikt verktøy med seg videre til jevnlig bruk både på cella og i frihet. Det mest unike med yogaen er at den må praktiseres og erfares selv, det er ingen andre som kan gjøre det for deg. Man trener seg selv opp til i å ta ansvar for eget liv, egne valg og sin egen tilstedeværelse i hverdagen.

Forskning på området viser at effekten av yoga er merkbar. Statistiker fra fengsel i USA viser at tilbakefallet hos tidligere innsatte er mindre for de som har praktisert yoga enn hos de som ikke har praktisert yoga under soning.

Jeg håper yoga er kommer for å bli i kriminalomsorgen i Norge og kommet for å ekspandere i omfang. Dette er en reise jeg virkelig er takknemmelig for å få være på sammen med Martin, og som jeg ser på med stor spenning og interesse.

Posted by

Kundalini Yoga Lærer og Spirituell veileder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s